Uitnodiging bijeenkomst ‘Groene Practoraten’: 20 september 2023

Graag nodigen wij jou uit om deel te nemen aan een bijeenkomst als onderdeel van de pilot groene practoraten.

Voorlopig programma – woensdag 20 september:

 • 14.00 uur: Welkom en mededelingen (Inloop vanaf 13.45 uur)
 • 14.30 uur: Practoraten bij Lentiz
 • 15.15 uur: Rondleiding FIA
 • 16.00 uur: Stand van zaken vanuit betrokken partijen
 • 16.30 uur: Afronding en borrel

Locatie

 • Food Innovation Academy
 • Adres: 1e Industriestraat 1, 3133 EG Vlaardingen
  (Ervaringstip voor navigatie! Vergeet niet ‘1e’  in toe voeren in de GoogleMaps, anders wordt het zoeken)

Aanmelden

 • Meld je aan door een mail te sturen naar: info@practoraten.nl
 • Stuur deze uitnodiging ook gerust door aan een collega.

 

Eind 2020 startte de pilot ‘groene’ practoraten

 • Algemeen doel van de pilot is het bevorderen van de bijdrage van mbo aan maatschappelijke opgaven in het groene domein en het versterken van de kennisdoorwerking in het onderwijs en in de praktijk (ook grijs-groen) via CIV-praktijkclusters:
  – Dier (waaronder veehouderij, paard en gezelschapsdieren),
  – Plant/Open Teelten (met name akkerbouw),
  – Plant/Bedekte Teelten (met name Tuinbouw),
  – Food, Natuur en Leefomgeving (inclusief water en bloem) en Maatschappij),
  – Practoraten.
 • Met het instellen van practoraten wordt de relevantie en innovatiekracht van het groen mbo als kennispartner versterkt.
 • Eind december 2023 eindigt deze pilot.
 • In deze pilot stellen individuele AOC’s zelf groene practoren aan op basis van plannen voor practoraten.
 • Alle practoraten worden verbonden met de praktijkclusters van het CIV Groen.
 • Nationaal Regieorgaan SIA voert samen met de Stichting Ieder mbo een practoraat onderdelen van deze pilot uit; SIA is verantwoordelijk voor monitoring en evaluatie (ook met dwarsverbanden richting lectoraten) en de Stichting Practoraten.nl voor begeleiding.
 • Doel van de monitoring en evaluatie is om ervaringen en inzichten van de werking van practoraten van deze pilot bij elkaar te brengen en de resultaten uit de pilot te expliciteren. Het betreft een evaluatie van zowel inhoudelijke als organisatorische opbrengsten.