Uitnodiging werksessie Practoraten Platform Leeromgevingen

Op 20 maart a.s. vindt van 10 tot 13 uur een werksessie plaats t.b.v. het in oprichting zijnde Practoraten Platform ‘Leeromgevingen’. Ieder die geïnteresseerd is, wees welkom! 

Kennis & expertise bundelen

Vanuit verschillende practoraten wordt onderzoek gedaan naar het versterken van leeromgevingen op de grens van de school en de buitenwereld. Met dit PractoratenPlatform willen we kennis en expertise vanuit de practoraten bundelen, om bewijskracht te verzamelen vanuit de onderzoekslijnen van de practoraten. Daarmee beogen we als platform om lokale, regionale en landelijke doorwerking te hebben op het versterken van leeromgevingen op het grensvlak van onderwijs en werkveld.

We streven de volgende doelen na:
  • Bewijskracht verzamelen, expertiseknooppunt extern vormen
  • Onderlinge samenwerking tussen practoraten en het leren van elkaar , elkaars critical friend zijn bij onderzoeken binnen het practoraat
  • Gezamenlijk onderzoek doen/oppakken

Op langere termijn: inzicht in wat we missen binnen het mbo aan kennis op dit thema. Dit kan blinde vlekken opleveren op termijn en aanknopingspunten geven voor het starten van nieuwe practoraten binnen de mbo-sector.

Thema’s:
  • Co-constructie van hybride leeromgevingen met stakeholders en wat komt daarbij kijken;
  • Ontwerpen van hybride leeromgevingen (naar typologie en ontwerpperspectieven van Bouw et al., 2019; Bouw et al., 2021). Vanuit deze ontwerpperspectieven het sociale ontwerp centraal stellen, hoe geef je invulling aan rollen van diverse betrokken stakeholders. Op dit moment wordt er binnen de verschillende practoraten onderzoek uitgevoerd naar het sociaal ontwerp.
  • Leren, begeleiden en beoordelen in een hybride leeromgeving;
  • Meerwaarde van hybride leeromgevingen voor diverse betrokkenen (student, werkveld, docent, etc.).

Deelnemen?

Wil jij deelnemen aan deze werksessie, wees welkom. En tip ook zeker geïnteresseerde collega’s.