Word partnerschool van het Practoraat Mediawijsheid

Het Practoraat Mediawijsheid is een schooloverstijgende leergemeenschap waarin mbo-instellingen samenwerken aan toekomstbestendig onderwijs. Elke week komen docenten, onderwijskundigen en experts samen voor onderzoek, kennisuitwisseling en professionalisering op het gebied van mediawijsheid en lesgeven met ict. Nu is er de kans voor nieuwe mbo-instellingen om partnerschool te worden van het practoraat.

Wat is het Practoraat Mediawijsheid?

Het Practoraat Mediawijsheid is sinds 12 jaar een leergemeenschap binnen het mbo-onderwijs. Onze huidige partners, Mediacollege Amsterdam, het Hout- en Meubileringscollege Amsterdam en Rotterdam en ROC van Amsterdam – Flevoland MBO College West, werken al ruim 7 jaar samen aan de professionalisering van docenten op het gebied van digitale didactiek, digitale vaardigheden en mediawijsheid.

Praktijkgericht onderzoek volgens de design thinking-methode door onderzoeksdocenten onder begeleiding van onderwijskundigen versterkt de kennis en vaardigheden van docenten en resulteert in concreet lesmateriaal. Dit materiaal wordt gedeeld op mbomediawijs.nl, het grootste open leermiddelenplatform voor mbo-docenten op het brede gebied van digitaal onderwijs met gemiddeld zo’n 12.000 unieke weergaven per maand. Hiermee kunnen alle mbo-docenten profiteren van waardevolle en direct inzetbare onderwijsproducten.

Wat betekent partnerschap?

Als partnerschool van het Practoraat Mediawijsheid kan jouw instelling onderzoeksdocenten aanstellen die deel uitmaken van een dynamische leergemeenschap. Deze docenten krijgen professionele begeleiding en werken aan relevante mbo-vraagstukken die leven binnen de instelling.

Waarom partnerschool worden?

  • Onderzoek naar actuele onderwijsvraagstukken afgestemd op de behoeften van jouw opleidingsteams.
  • Innovatie van geteste en verbeterde onderwijsmaterialen, wat zorgt voor een professionaliseringsslag.
  • Professionalisering van docenten in digitale didactiek en mediawijsheid via bijeenkomsten met experts.
  • Samenwerking in een breed netwerk van docenten, onderwijskundigen, experts en directeuren voor kennisuitwisseling en inzichten.
  • Deel uitmaken van het platform mbomediawijs.nl (met gemiddeld 12.000 unieke paginaweergaven per maand), wat jouw docenten en instelling een online podium biedt op het grootste open leermiddelenplatform voor mbo-docenten. Zie hier een online dashboard met daarop de meest recente statistieken van ons platform mbomediawijs.nl en onze socials.
  • Bijdrage aan de doelstellingen op instellingsniveau in digitale bekwaamheid, ICT, innovatie, onderzoek en docentprofessionalisering.
  • Realisatie van landelijke onderwijsdoelen, zoals prioriteit 3 ‘Onderwijs voor de toekomst’ uit de werkagenda mbo 2023-2027, het masterplan basisvaardigheden (digitale vaardigheden), versterking van het burgerschapsonderwijs, door middel van duurzame docentprofessionalisering, innovatie, onderzoek en curriculumverbetering.

Interesse?

Wil je meer weten over de mogelijkheden, dan gaan we graag met je in gesprek. Neem contact op met:
Jana van Mierlo (projectleider bij het Practoraat Mediawijsheid) via j.vanmierlo@ma-web.nl.

Meer informatie