In gesprek met minister Robbert Dijkgraaf over practoraten

Practoraten willen een actieve bijdrage leveren aan de innovatiekracht van de mbo-sector en hiervoor wordt binnen de practoraten praktijk(gericht) onderzoek uitgevoerd om onderbouwde keuzes te maken, te reflecteren, te leren, en de oren en ogen open te houden. Hoe kijkt minister Robbert Dijkgraaf aan tegen de beweging van practoraten? Programmadirecteur van Stichting Practoraten.nl Jorick Scheerens en practor Vitaliteit van het Alfa-college Silvia Brouwer gaan met de minister in gesprek.