Zorgtechnologie binnen alle opleidingen van het mbo

Binnen het mbo zijn veel zorgtechnologieën of afgeleiden hiervan niet alleen voorbestemd voor de studie Zorg en Welzijn. Een verkenning van technologieën door het Practoraat Zorgtechnologie heeft aangetoond dat 9% tot 45% van 22 gecategoriseerde zorgtechnologieën een indicatie geven om gebruikt te kunnen worden bij de meeste opleidingen.

Uitschieters in technologieën die zowel binnen zorgtechnologie als andere opleidingen gebruikt kunnen worden zijn:

 1. Augmented Reality (AR) en Virtual Reality (VR);
  – AR: een interactieve ervaring die de echte wereld versterkt met computergegenereerde perceptuele informatie. 
  – VR: een computertechniek waarbij het lijkt alsof je in een andere werkelijkheid bent. 
 2. Internet of Things (IoT);
  – IoT bestaat uit fysieke voorwerpen, zoals auto’s, huishoudelijke apparaten en wearables, die met internet zijn verbonden en online gegevens kunnen verzenden.
 3. Telegeneeskunde platforms;
  Een overkoepelende term en betekent dat er van op afstand gezondheidszorg wordt geleverd via informatica- en communicatietechnologieën (ICT), waarbij de gezondheidswerker en de patiënt zich niet fysiek op dezelfde plaats bevinden.
 4. Educatieve simulaties;
  In simulatieonderwijs boots je een realistische context na om studenten de kans te bieden zich te gedragen zoals ze dat in een echte situatie zouden doen.
 5. Sensortechnologie.
  Een geavanceerde technologie die wordt gebruikt om verschillende aspecten van de omgeving te meten, zoals temperatuur, vochtigheid, luchtkwaliteit en beweging. 

Uiteraard gaat het in veel gevallen om de basistechnieken die in de context van de opleiding enige aanpassingen behoeven. Deze toepassingen kunnen ook nieuwe uitdagingen geven die wellicht binnen de school en samenwerking met het bedrijfsleven/ andere organisaties, tot nieuwe projecten kan leiden.

Voorbeelden

Leuke voorbeelden van zorgtechnologie bij andere opleidingen zijn:

 1. Fitness Trackers voor dieren in de veeteelt,
 2. Telegeneeskunde en consultaties op afstand voor veterinaire zorg,
 3. Wearables voor gezondheidsmonitoring voor zeevarenden,
 4. Elektronische medische dossiers (EPD’s) voor dieren.

Practoraat Zorgtechnologie staat open voor samenwerking

Een voorlopige conclusie is dat onderzoek vanuit het Practoraat Zorgtechnologie in samenwerking met veel mbo opleidingen AR/VR, IoT, Sensortechnologie en Wearables zeer toegankelijk zijn. Ook gezondheidsapps hebben een snelle en goede toepasbaarheid voor onderzoek binnen de meeste opleidingen. Daarnaast kunnen met telegeneeskunde platforms interessante praktijkcases gesimuleerd worden met studenten en docenten/ professionals. Het mooie is dat technieken binnen de #zorgtechnologie voor synergie en innovaties kunnen zorgen als meerdere opleidingen elkaars expertises gebruiken om toepassingen te ontwikkelen of aan te passen.

Ons practoraat staat open om samenwerking met andere opleidingen en organisaties aan te gaan om de synergie van zorgtechnologie met opleidingen binnen het mbo en hbo te bevorderen.

Geinteresseerd?

Neem contact op met Gert Folkerts, practor Zorgtechnologie: 

Bron: Bericht van practor Gert Folkerts op LinkedIn