Succersvolle reeks masterclasses ‘Ondernemerschap in de blauwe economie 2.0’

De visserij en aquacultuur in Nederland staan voor grote uitdagingen. Hoewel het product goed past binnen een gezond dieet voor een groeiende wereldbevolking, heeft de sector te maken met klimaatverandering, verduurzamingsregels, inperkingen op de Noordzee, gebrek aan personeel en ga zo maar door. Om succesvol te blijven in dit krachtenveld, wordt er veel van het ondernemerschap gevraagd.

Nieuw perspectief op blauwe economie

Geert Hoekstra – o.a. practor Visserij, Innovatie en Ondernemerschap – :
“Er wordt enorm veel onderzoek gedaan rondom visserij en aquacultuur. Dat is vaak gericht op technische, ecologische en sociaaleconomische kennisvragen. Belangenorganisaties en financiële dienstverleners geven juist aan dat er dringend behoefte is aan praktische kennisoverdracht. Aanscherping van de ondernemersvaardigheden is broodnodig om de uitdagingen van vandaag en morgen het hoofd te bieden.”

Op basis van deze inzichten heeft Hoekstra vanuit ROC Friese Poort samen met Wageningen University & Research (WUR) en ProSea de masterclasses ‘Ondernemerschap in de blauwe economie’ ontwikkeld. Na het succes van de eerste Masterclass in 2022, hebben de samenwerkende partijen onlangs een 2e masterclass – bestaande uit 6 avonden en een excursie – afgerond. De deelnemers bestond uit een diverse mix van ondernemers uit de visserij- en aquacultuursector, studenten en docenten uit het mbo, hbo en wo en medewerkers vanuit overheid, ngo’s en onderzoek.

Greep uit de reacties

“Veel theoretische ervaringen rijker, en als bonus een uitbreiding van m’n netwerk”
– Henk Schaap – STC visserijonderwijs Katwijk

“De diverse groep en onderwerpen in de masterclass hebben mij een nieuw perspectief gegeven op de blauwe economie” – Janneke Blonk – Visfederatie.

Actuele kennis van diverse thema’s

Terugkerende onderwerpen in deze masterclass waren het claimen van ruimte voor voedselproductie op de Noordzee naast energieopwekking en natuurbescherming. Ook stond samenwerkingen zoeken tussen de vele belanghebbenden in de blauwe economie op het programma. Dat klinkt eenvoudig, maar dit zal bij menigeen sneller vragen oproepen dan beantwoorden. Tegelijk is het leren begrijpen van elkaars werelden, belangen en het elkaar ontmoeten essentieel voor het vormen van de toekomstige blauwe economie.

De laatste stand van zaken vanuit onderzoek en praktijk werd gepresenteerd op een laagdrempelige manier. Geleerd werd aan de hand van korte en praktische presentaties en interactieve workshops, in plaats van lange rapporten doorspitten. Deelnemers konden hun netwerk uitbreiden en verdiepen door het contact met andere deelnemers, bedrijven en kennispartners. Na afloop ontvingen de deelnemers een certificaat.

Meer lezen

Verwacht

Voor het najaar van 2023 staat een publicatie van het onderzoek ‘blauw onderwijs 2030’ op de rol , waarbij practor Geert Hoekstra samen met collega’s onderzoek gedaan heeft naar de toekomst van het maritiem en visserij onderwijs richting 2030.

Organisatoren & financiering

In 2022 en 2023 hebben het practoraat Visserij, Innovatie en Ondernemerschap vanuit Firda mbo college (voorheen ROC Friese Poort), Wageningen University & Research (WUR) en ProSea samen een masterclass Ondernemerschap in de blauwe economie georganiseerd. Deze masterclass bestond in 2022 uit een zevental lezingen en in 2023 uit een zestal lezingen waarbij sprekers van WUR, bedrijfsleven en overheid hun bijdragen verzorgden.

De masterclass is mogelijk gemaakt met financiering vanuit de KIA topsector regeling Kennis op Maat met als doel om onder mkb-bedrijven kennis uit bestaand onderzoek en praktijk op laagdrempelige wijze over te dragen.