Start Practoraat Smart Technologie

Regio Deal Maritiem cluster Kop van Noord-Holland en Vonk hebben de handen ineengeslagen om een practoraat Smart Technologie op te zetten. Het doel: het verbinden van nieuwe ontwikkelingen in de regio met het onderwijs. Het gaat dan vooral om innovaties op het gebied van maritieme technologie en waterstof. Op 21 juni 2023 ondertekenden wethouders Fotigui Camara (gemeente Den Helder) en Maarten Versluis (namens de regio Kop van Noord-Holland) en Helma van der Hoorn, voorzitter college van bestuur VONK de samenwerkingsovereenkomst. Als ludieke actie werd de pen voor de ondertekening aangevlogen met een drone van DroneQ.

Waarom een Practoraat Smart Technology?

Een practoraat is een samenwerkingsverband tussen het mbo en het bedrijfsleven waarbij praktijkgericht onderzoek en nieuwe ideeën en concepten centraal staan. Experts uit het bedrijfsleven werken samen met docenten en studenten om praktijkgerichte kennis te ontwikkelen en toe te passen. Het practoraat heeft als doel om de kloof tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt te verkleinen door ervoor te zorgen dat het onderwijs goed aansluit op de behoeften en ontwikkelingen in het bedrijfsleven. Onder andere door onderzoek, het delen van kennis en ervaring en het stimuleren van innovaties.

Helma van der Hoorn, voorzitter college van bestuur bij Vonk, licht dit toe:

“Met een practoraat slaan we een brug tussen het onderwijs, onderzoek én het regionale bedrijfsleven. Het practoraat draagt bij aan het vertalen van de vragen in het bedrijfsleven naar het onderwijs. Op deze manier kunnen we passend onderzoek gaan doen voor het bedrijfsleven en ons onderwijs nog meer laten aansluiten op de vragen vanuit het bedrijfsleven”.

Innovaties Regio Deal

De Regio Deal Maritiem Cluster Kop van Noord-Holland investeert volop in vooruitgang op het gebied van maritiem opkomende technologieën en waterstof. Met het METIP (Maritime Emerging Technologies Innovation Park) en diverse projecten rondom waterstof is er een gedegen basis ontstaan rondom deze nieuwe ontwikkelingen. Een goed moment om deze innovaties en het lokale onderwijs verder met elkaar te verbinden.

Maarten Versluis, regionaal wethouder bij de Regio Deal en voorzitter van het samenwerkingsverband Tech@Connect, is blij met de komst van het practoraat:

“Het is belangrijk om het lokale onderwijs aan te laten sluiten bij de ontwikkelingen in de regio. Op deze manier komen studenten uit de Kop van Noord-Holland in aanraking met deze nieuwe ontwikkelingen. Enerzijds geeft dat onze (jonge) inwoners de kans om te leren en werken in de sectoren van de toekomst. Anderzijds hebben de bedrijven ook aanwas van geschikt personeel nodig om te kunnen functioneren. Met de komst van het practoraat leggen we een goede basis om de innovaties uit de Regio Deal te verbinden aan het onderwijs”.

Project Smart Future

Het practoraat Smart Technologiepast binnen de aanpak van Vonk om in te spelen op de snelle technologische ontwikkelingen, samen met ondernemers en gemeenten.

Met het project Smart Future, waar dit practoraat onderdeel van is, zet Vonk in op vernieuwend en stimulerend onderwijs, het versterken van docententeams en het verrijken van het actuele onderwijsaanbod voor studenten. Het practoraat is hierbij aanjager en verbinder.

Fotigui Camara, wethouder arbeidsmarkt-onderwijs in Den Helder, is verheugd met deze ontwikkelingen:

“Het onderwijs is hard bezig om de opleidingen van én voor de toekomst vorm te geven. Goed zicht hebben op wat er speelt op de arbeidsmarkt en hier snel op kunnen inspelen is daarbij belangrijk. Met het project Smart Future zie ik dat Vonk zich klaar maakt voor de toekomst”.