Practoraat Gecijferdheid in de steigers

Landelijk is er veel aandacht voor gecijferdheid in het mbo. Gecijferdheid is een belangrijke vaardigheid voor mbo-studenten, zowel in hun studieloopbaan als voor hun functioneren in de samenleving en op de arbeidsmarkt. De nieuwe rekeneisen voor het mbo (2020) en het feit dat rekenen nu meetelt in de slaag-zakbeslissing, bieden een kans om het onderwijs betekenisvoller in te richten.

Het te vormen Practoraat Gecijferdheid zal door middel van praktijkgericht onderzoek een bijdrage leveren aan het versterken en verbeteren van de onderwijspraktijk in het mbo, op alle plekken waar gecijferdheid een rol speelt: in aparte lessen, maar zeker ook in wisselwerking met de beroepspraktijkvakken.

Rekendocenten en rekencoördinatoren

Het practoraat zal zich in eerste lijn richten op de betrokken docenten. De docenten rekenen/gecijferdheid en hun collega’s van de beroepspraktijkvakken. Daarnaast zal in dit practoraat ook aandacht zijn voor de rol van de ‘rekencoördinator’. Dat zijn de professionals die in de betrokken mbo-instellingen specifieke verantwoordelijkheid hebben voor het beleid wat betreft gecijferdheid.

Initiatief en samenwerking

Dit practoraat is een initiatief van ROC van Amsterdam-Flevoland, Aeres MBO, en wordt ondersteund door het Rekencollectief . Er zal samengewerkt worden met andere mbo-instellingen het Kennispunt MBO Taal en rekenen en andere partners.

Meedoen?

Vanaf deze plek willen we alle ROC’s en vakscholen die zich aangesproken voelen bij de beschrijving van dit practoraat, oproepen om eventueel aan te sluiten.

Contact: Alderic Weijs: a.weijs@rocva.nl

 

Bron: Practoraat Gecijferdheid in de steigers, we gaan bijna werven voor een practor! – Taal en Rekenen MBO