Practoraat

Eiwittransitie

Dit practoraat is verbonden aan SVO vakopleiding food

Samen op weg naar betere plantaardige voedingsproducten

Als we ook in de toekomst voldoende duurzaam en gezond voedsel voor iedereen willen hebben, dan moet er iets veranderen. We moeten bijvoorbeeld meer plantaardige voedingsproducten gaan ontwikkelen en eten. Dat heet de eiwittransitie. Het practoraat Eiwittransitie van SVO doet praktijkgericht onderzoek naar dit thema, deelt kennis en geeft de eiwittransitie een vaste plek in de opleidingen van SVO.

Wat doet het practoraat van SVO?

Het practoraat Eiwittransitie verbindt het bedrijfsleven, praktijkgericht onderzoek en het onderwijs. Dat doen we op deze manieren:

 • We ontwikkelen duurzame hybride en plantaardige voedselproducten en maaltijden.
 • We werken aan vraagstukken uit de praktijk, in samenwerking met bedrijven en organisaties in de foodbranche, hbo’s en universiteiten. Voorbeelden van samenwerkingspartners zijn branchevereniging KNS en vleesbedrijf Bolscher.
 • We verzamelen kennis over de eiwittransitie en we delen die met anderen.
 • We leren studenten van SVO waarom de eiwittransitie belangrijk is voor de wereld en voor hun beroep.
 • We verwerken onze kennis in de opleidingen van SVO. De vakmensen van de toekomst leren zo wat ze nodig hebben om bij te kunnen dragen aan de eiwittransitie.
 • We leren SVO-studenten en docenten hoe ze onderzoek moeten doen. Zo kunnen zij meedenken over oplossingen en innovaties binnen de eiwittransitie.

De projecten van het practoraat

 1. Plant4Texture: een hybride vleesconcept
  Het onderzoeksproject Plant4Texture werd uitgevoerd door Wageningen University & Research, Koninklijke Nederlandse Slagers (KNS) en SVO. Zij ontwikkelden het hybride vleesconcept Plant4Texture. Hiermee kunnen slagers zelf hybride gehaktproducten maken, zoals hamburgers en grillworst. Het practoraat neemt de doorontwikkeling van Plant4Texture over en werkt aan een basis voor hybride boterhamworst en rookworst. Dit onder leiding van docent-onderzoeker Gertjan Verzijl, samen met projectmedewerker Marco de Koning.
 2. Plant4Texture: een geheel plantaardig concept
  Wageningen University & Research ontwikkelde naast een hybride product ook een geheel plantaardig vleesvervangend concept. Het practoraat werkt dit verder uit naar duurzame producten, binnen een onderzoeksproject in samenwerking met praktijkpartners.
 3. De opleidingen van SVO eiwittransitie-proof maken
  De eiwittransitie moet een vaste plek krijgen in de opleidingen van SVO. Een werkgroep, bestaande uit Ester Verlinde, Arjan den Otter, Marco Renswoude, Jeroen Leijtens, Miriam Quataert en docent-onderzoekers, werkt aan het eiwittransitie-proof maken van de opleidingen. In de mbo-opleiding Slager is de kennis uit het Plant4Texture hybride-project al verwerkt. Opdrachten rond de eiwittransitie zijn opgenomen in de lessen burgerschap en het keuzedeel duurzaamheid.
 4. Onderzoekende houding van studenten en docenten stimuleren
  Een werkgroep brengt nieuwe onderzoeksmethodes in kaart, die passen bij het mbo. Geschikte methodes worden verwerkt in de opleidingen. De werkgroep bestaat uit Jaantje Bohnen, Maurits Prins, Esther Verlinde en Miriam Quataert. Binnen het Plant4Texture hybride-project wordt nu een methode rond productontwikkeling voor het mbo ontwikkeld. Daarmee leren studenten productontwikkeling vanuit een onderzoekende houding aan te pakken.
 5. Opzetten van nieuwe onderzoeksprojecten
  Het practoraat zet nieuwe onderzoeksprojecten op rond vragen uit de praktijk en gaat daar samen met bedrijven mee aan de slag. We delen de opgedane kennis met de buitenwereld en verwerken die in de SVO-opleidingen. We werken momenteel aan projecten rond hybride vis en een duurzaam plantaardig concept.

Communicatie


Media

Het practoraat Eiwittransitie kreeg aandacht in verschillende foodvakbladen:


Verbonden aan dit Practoraat & contactgegevens

Practor ir. Miriam Quataert
De practor is het boegbeeld en de aanjager van het practoraat. Onze practor is ir. Miriam Quataert. Miriam is naast practor bij SVO ook senior-onderzoeker bij WFBR (Wageningen Food & Biobased Research). Ze heeft daar als specialisatie productontwikkeling, met een focus op de eiwittransitie. Lees meer over Miriam Quataert

Heb je vragen of ideeën?
Neem dan contact op met practor Miriam Quataert via m.quataert@svo.nl of tel. 06 – 51 53 05 52.

Meer weten? Schroom niet en neem contact op