Practoraat

Food, Innovation & Concepts

Dit practoraat is verbonden aan de International Hotel & Management School van ROC Mondriaan, ROC Mondriaan Invitez.

In 2015 benaderde het bestuur van Mondriaan Pierre Wind met de vraag hoe hij stond tegenover de mogelijkheid van een Practoraat. Na zich verdiept te hebben in informatie over Practoraten raakte Wind “reuze enthousiast”. Van meet af aan was duidelijk, dat de excellente student centraal zou staan in het Practoraat. Daarnaast startte bij een tweede Practoraat: Hospitality experience.

Doelen

Stel: Je bent student aan International Hotel & Management School van ROC Mondriaan, met een passie voor het horeca-vak. Je bent gemotiveerd, gaat met plezier naar school, het leren gaat je goed af. Je bent nieuwsgierig, ondernemend en je zou best wat extra prikkels kunnen gebruiken: uitgedaagd worden om net een stapje extra te zetten, nieuwe dingen over het horeca-vak te horen, te zien en te beleven, te experimenteren, uit je comfortzone te stappen. Studenten die zich hierin herkennen kunnen deelnemen aan het nieuwe excellentieprogramma van Hotelschool Mondriaan.

In het excellentieprogramma nemen we studenten op een verrassende wijze mee in de wereld van onderzoek. We prikkelen de nieuwsgierigheid, bevorderen het kritisch denken en stimuleren de omgevingsgerichtheid. We dagen ze uit en brengen de studenten in contact met het bedrijfsleven, om ze zo extra bagage te bieden voor hun verdere ontwikkeling.

Onderzoek

Food Innovation & Concepts heeft een breed arsenaal aan vragen die zich lenen voor onderzoek, zowel vragen gerelateerd aan specifieke werkvelden als zorg, horeca of voedselproductie, als algemene of werkveldoverstijgende vragen. Het kan daarbij gaan om een specifiek product of een productgroep, maar ook om (een nieuwe visie op) concepten. De onderzoeksvraag kan direct uit het werkveld komen of van de practor, die daaraan wel eerst partners heeft gelieerd. De uiteindelijk onderzoeksvraag formuleren de studenten zelf. Zo was bijvoorbeeld de eerste onderzoekvraag van het Practoraat: ‘Hoe krijgen we meer groente op het bord van restaurants?’

Gedurende één semester verdiepen studenten zich via een reeks aan activiteiten als masterclasses, onderzoeksexperimenten en bedrijfsbezoeken in een specifiek thema. Op die manier vormen ze zich een beeld: Wat is het? Hoe kan ik het thema inzichtelijk maken en versterken? Hoe kunnen we innovatieve concepten ontwikkelen? Hoe gaan we hier op de werkvloer mee om – dus praktisch en concreet- en wat levert het op? Uiteindelijk resulteert het in een onderzoeksrapport met tastbare prototypes van de ‘oplossing’.

Het Practoraat gebruikt als theoretisch hulpmiddel het handboek ‘Onderzoek doen! (Fischer T. & M. Julsing’, 2014). Daarnaast werken studenten in teams aan concrete onderzoeksprojecten voor/met opdrachtgevers. In een afsluitende werkconferentie presenteren de studenten de uitkomsten van hun onderzoek aan bedrijfsleven, docenten en medestudenten.

De intentie is dat de onderzoeken een praktische meerwaarde hebben. De resultaten en daarbij behorende informatie worden gedeeld met docenten en studenten van het ROC, zodat ook de leergangen hiervan profijt kunnen hebben. Daarnaast worden geïnteresseerden in de gastvrijheidsindustrie en de voedselketen geïnformeerd. Voor de excellente student is het een proces en product om trots op te zijn, en extra kennis die meerwaarde biedt op het CV. Waardecreatie ontstaat doordat docenten meewerken en vormgeven aan vernieuwing. De netwerkmogelijkheden van ROC Mondriaan nemen toe en het levert de school een onderscheidende profilering op. Het bedrijfsleven komt in contact met gemotiveerde en slimme mbo’ers.

Food Innovation heeft in INVITEZ zijn eigen onderzoekslab. De veelheid aan horecafaciliteiten geven voldoende mogelijkheden om de praktische vertalingen van de onderzoeksvragen (uit beide Practoraten) in pilotvorm te kunnen uitproberen. De grote plus hiervan is dat het draagvlak voor het Practoraat en affiniteit met het onderwerp onder de collega’s groter wordt. Directe kennisoverdracht is een van de pijlers van het practoraat.

Communicatie

De studenten worden aangespoord om zelf zoveel mogelijk kanalen te benutten en hun ervaringen online te delen door tekst (blogs), stilstaand beeld, video’s (vlogs) en graphics. Zij zijn de beste ambassadeurs voor het Practoraat! De studenten ontwikkelen een online practoraatsmagazine om te informeren, enthousiasmeren en draagvlak te creëren bij collega-studenten en docenten.

publicatie | Practoraat Magazine
facebook | /foodiespractoraat
instagram | /practoraatmondriaan


Betrokken bij het practoraat

Practor: Pierre Wind
Directeur International Hotel and Management School: Jacqueline van der Zwan
Lid College van Bestuur: Harry de Bruijn
Practor Hospitality: Sebastiaan Bliemert


Contact

Pierre Wind
dokterfood@gmail.com