Het practoraat Innovatiesucces in het mbo heeft zijn activiteiten afgerond en bestaat niet meer. Hieronder zie je nog wel de voormalige pagina van dit practoraat en wat ze hebben neergezet. Neem voor meer informatie contact op met: info@practoraten.nl


Dit Practoraat is verbonden aan De Leijgraaf (Veghel, Oss, Cuijk, Uden). Het initiatief voor het Practoraat lag bij de voorzitter van het CvB van De Leijgraaf. Practor John Schobben draait al jaren mee in schoolse, regionale en landelijke innovatieprojecten. Op verzoek van de collegevoorzitter gaat het Practoraat aan de slag als ‘kennishub’ rond innovatie in het mbo om een concrete bijdrage te leveren aan succesvol innoveren. Op 30 januari 2020 heeft John Schobben zijn Practorale rede uitgesproken en is het practoraat officieel van start gegaan.

Het gaat om innovatie die leidt tot een meerwaarde in de klas of in leersituaties, waarin de docent een centrale rol speelt en die ertoe leidt dat meer mbo-studenten dieper leren. Het Practoraat richt zich op onderwijsinnovatie als specifieke vorm van sociale innovatie. Innovatiesucces staat dus voor: Het succesvol integreren van nieuwe (curriculum- of technische) materialen en inzichten in het onderwijs waardoor meer studenten dieper leren.

Eigenstandige innovatie in het mbo is nog niet van de grond gekomen. Er zijn wel voorbeelden en successen, maar er is nog geen beweging; geen structurele aanpak van elkaar versterkende innovatiestrategieën. Het doel van het Practoraat is dan ook drieledig:

1.   Kennis bij elkaar brengen over innovatie in het mbo; zowel voor wat betreft literatuur als good practices;

2.  Het ontwikkelen en valideren van een instrumentarium om innovaties in het mbo te onderzoeken;

3.   Het opleveren van inspirerende verhalen van succesvolle docent-innovatoren en deze uitbrengen in de vorm van innovator-talks om (aspirant)docent-innovatoren te inspireren

ad 1. Kennis bij elkaar brengen gebeurt door het uitvoeren van literatuurstudie, vaak gevoed vanuit de referenten

ad 2. Instrumenten ontwikkelen en valideren: Vanuit de literatuur en op advies van onderzoekers is een gemengde set van kwantitatieve en kwalitatieve instrumenten ontwikkeld, die in eerste instantie is getoetst in best practiceveldonderzoek in het mbo, hbo en niet-bekostigd onderwijs. Een eerste validering vond plaats door een toets van deskundigen uit de referentengroep. Vervolgens worden de instrumenten gedurende één jaar verder ontwikkeld en getoetst op relevantie in de praktijk.

ad 3. Inspirerende verhalen worden opgehaald tijdens de veldonderzoeken waarin per casus de innovator, twee docenten, twee studenten en, – waar van toepassing-, mensen uit de praktijk worden geïnterviewd. Een selectie geïnterviewden wordt gevraagd hun verhaal te vertellen.

De Practor coördineert het onderzoek en is ook uitvoerder. De onderzoeken in de landelijke innovatieprojecten rond gepersonaliseerd leren met ICT en beroepspedagogiek worden uitgevoerd door Tilburg University, de hogescholen van Rotterdam en Arnhem en Nijmegen, de Practoraten Mediawijsheid en Innovatiesucces in het mbo, docentonderzoekers van de Leijgraaf en IVA Onderwijs. Specifieke casestudies voert de Practor in eerste instantie, voor de duur van de veldvalidatie, zelf uit. 

Publicaties

Innovatiesucces in het mbo – John Schobben | mei 2021

Design Thinking en Systems Thinking; tandem voor innovatiesucces in het mbo? – John Schobben | oktober 2020


Communicatie

Centrale communicatie vindt plaats via de website www.innovatiesuccesinhetmbo.nl. Hier is onder meer het startdocument en de Practorale rede uit januari 2020.

Verder worden producten en artikelen gecommuniceerd via ECBO (Signaal, Flits) en kunnen artikelen geplaatst worden in Profiel, Science Guide, etc. Ook verwijst het Practoraat naar sites van andere (grote) betrokken projecten. Interne communicatie binnen de Leijgraaf en met referenten vindt plaats via MS Teams.

Het Practoraat werkt met een groep van referenten bestaande uit lectoren, practoren, hoogleraren, onderzoekers en directeuren van mbo-instellingen, hbo-instellingen en universiteiten.

tekening-practoraat-innovatiesucces-in-het-mbo
Download hier het boek 'Innovatiesucces in het mbo' van John Schobben door op bovenstaande afbeelding te klikken..