Practoraat

Samen Slim Zorgen

Het zorglandschap is momenteel sterk aan het veranderen. Mensen zullen langer thuis blijven wonen. De zorg zal op een andere manier verleend gaan worden, meer lokaal in de wijk en meer ondersteund door technologie. Er ontstaat een nieuw sociaal domein met meer nadruk op preventie, zelfredzaamheid en samenwerking. Centraal in het practoraat staat de praktische vertaling van deze maatschappelijke veranderingen, de veranderende zorg en de snelle technologische vernieuwing naar het onderwijs.

Binnen het practoraat wordt praktijkgericht onderzoek gedaan t.b.v. kennisontwikkeling, verspreiding en toepassing. De professional van morgen wordt vandaag opgeleid. Vandaag heeft de docent de tools nodig die de student morgen gaat gebruiken. Welke tools zijn dat, welke eisen stelt succesvol gebruik aan de onderwijsomgeving en aan de omgeving bij de burger thuis, etc.?

MBO (zorg) studenten zijn heel goed in het uitvoeren en toepassen, minder goed in het bedenken van processen en het organiseren hiervan. Wij zetten MBO (zorg) studenten in als innovatief potentieel. Zij brengen de klantbeleving en klantervaring uit de eerste hand binnen. burgers met een ondersteuningsvraag. Hiermee stimuleren we hun onderzoekende en signalerende houding, de verbinding tussen burgers, studenten en bedrijfsleven wordt versterkt en studenten worden uitgedaagd te excelleren.

In het practoraat komt kennis beschikbaar over het uitvoeren en toepassen van nieuwe methodieken in de dagelijkse praktijk. Concreet formuleren wij de volgende doelen:
1) Studenten krijgen de mogelijkheid zorg & technologie binnenschools te ervaren, te oefenen in en te leren van ‘levensechte’ praktijksituaties.
2) Het op basis van good practice inrichten van een werkwijze waarmee zorgtechnologische oplossingen eenvoudig, snel en effectief in contextrijk zorgonderwijs toegepast kunnen worden.
3) Het vertalen van de gevolgen van de maatschappelijke verandering dat burgers langer, zelfstandig en veilig thuis blijven wonen naar de zorgopleidingen.

Meer weten? Kijk op https://www.samenslimzorgen.nl/ of neem contact op met Susan Metz, practor ‘Samen Slim Zorg’ – Summa College

Mail: s.metz@summacollege.nl

Mobiel: 06 51118125

 

Meer weten? Schroom niet en neem contact op