Subsidie voor Practoraat Mediawijsheid t.b.v. onderzoek digitale weerbaarheid

Het Practoraat Mediawijsheid heeft een subsidie toegewezen gekregen om onderzoek te doen naar de digitale weerbaarheid van neurodivergente jongeren. Neurodiversiteit is een brede parapluterm voor alle onderlinge verschillen in onze breinen – bijvoorbeeld verschillen in leren, prikkel- of informatieverwerking, of karakter. Net als bijvoorbeeld genderdiversiteit onze verschillen in gender omschrijft, is neurodiversiteit een omschrijving voor de onderlinge verschillen van onze hersens.

Het Practoraat Mediawijsheid ontving deze subsidie – met het onderzoeksconsortium DigAble – van de Nationale WetenschapsAgenda, vanuit het programma Kwetsbaarheid en weerbaarheid in een online samenleving.

Aandacht voor mbo-studenten

Samen met onder andere de Vrije Universiteit, Hogeschool Windesheim, Hogeschool Leiden, de Universiteit Utrecht en andere partners wordt er onderzoek gedaan naar de vraag wat neurodivergente jongeren en hun opvoeders, docenten en zorgverleners nodig hebben om digitaal mee te doen en mee te tellen.

“Studenten met neurodivergentie zoals adhd, autisme, een verstandelijke beperking of leerproblemen maken een groot deel uit van onze studentenpopulatie in het mbo, dus ook bij het Mediacollege Amsterdam,” aldus Wouter van der Horst, practor bij het Practoraat Mediawijsheid. “Deze doelgroep is vaak extra kwetsbaar online. Daarom zijn we ontzettend blij dat we binnen dit consortium ook de aandacht op deze mbo-studenten kunnen vestigen.”

Voortrekkersrol

Met het consortium neemt het Practoraat Mediawijsheid een voortrekkersrol op zich die de synergie tussen mbo, hbo, wo en de praktijk benadrukt. Deze stap sluit naadloos aan bij de visie van demissionair minister Dijkgraaf (OCW), die sterk voorstander is van een brede onderzoekswaaier (mbo-hbo-wo).

Mocht je vragen, input of andere ideeën hebben naar aanleiding van dit onderzoek, neem dan contact op met Wouter via w.vanderhorst@ma-web.nl.