ISCAR Subconferentie 2024: Innovatie en onderzoek in het beroepsonderwijs

Martijn van Schaik (Practor Krachtige leeromgevingen) en Marco Mazereeuw (Practor  MPractoraat Leven Lang Ontwikkelen) nodigen iedereen van harte uit voor de sub-conferentie van de ISCAR op donderdag 29 augustus 2024 in Rotterdam. Het precieze tijdstip van het programma is nog niet bekend. 

Niets zo praktisch als stevige theorie

De ISCAR is een netwerk van onderzoekers en practitioners die gebruik maken van de cultuurhistorische activiteitstheorie die oorspronkelijk is ontwikkeld door Vygotskij en zijn collega’s. Wellicht dat je denkt ‘wat moet ik met een zware theorie over leren en ontwikkelen?’ Dat is precies de boodschap van onze sub-conferentie: niets zo praktisch als een stevige theorie.

In de sub-conferentie laten we aan de hand van voorbeelden zien hoe krachtig deze theorie is geweest voor de ontwikkeling van onderwijspraktijken in het primair onderwijs en in de ontwikkeling van werkpraktijken in het dagelijks leven. De voorbeelden laten zien dat de theorie richting heeft gegeven aan innovatie in het dagelijks handelen van leraren en werkenden.

Wij denken dat de manier waarop dat is gedaan heel inspirerend kan zijn voor practoraten in het mbo en lectoraten in het hbo. Vandaar dat wij deze theorie promoten, maar vooral willen laten zien hoe deze gebruikt kan worden graag en daarover samen met jullie over in gesprek willen gaan.

De grote kracht is onzes inziens dat de theoretische concepten, de methode en praktijkontwikkeling, oftewel innovatie volledig samengaan. De onderzoeker maakt onderdeel uit van de praktijkontwikkeling en staat er niet buiten. Waarom dat zo krachtig kan zijn en wat dan de kenmerken van de theorie, de methode en de praktijken zijn, verkennen we in deze sub-conferentie.

Globale opzet van de sub-conferentie

 • Welkom
 • Korte introductie in de cultuurhistorische activiteitstheorie door Martijn van Schaik en Marco Mazereeuw.
 • Ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO) als krachtig voorbeeld door Chiel van der Veen.
 • Break-out sessies: met voorbeelden van collega’s die hun eigen verhaal vertellen over hoe zij congruentie en consistentie tussen theorie, methoden en praktijkontwikkeling (proberen te) realiseren.
 • Plenaire wrap-up waarin de belangrijkste discussiepunten en vragen worden benoemd en kort besproken.
 • Reflectie op de wrap-up door Monique Volman en Annalisa Sannino.
 • Innovatie en onderzoek in het beroepsonderwijs congruentie en consistentie in onderzoek en praktijken.

Inschrijven voor het congres

Voor de subconferentie kun je je aanmelden op de website van het congres. Je hebt dan alleen toegang tot de programma-onderdelen van de subconferentie. Als je deelneemt aan het ISCAR-congres dan zit de subconferentie erbij ingebrepen.

Interesse om deel te nemen?

Uiteraard kan iedereen onze sessie bijwonen. Maar we hebben ook een belangrijke vraag:
We zoeken naar collega practoren, lectoren en onderzoekers die in een break-out room een voorbeeld, een eigen verhaal kunnen delen met daar aanwezige collega’s. De collega’s zullen bestaan uit een mix van onderzoekers in het veld van de cultuurhistorische activiteitstheorie en praktijkonderzoekers en natuurlijk combinaties daarvan.

Als je interesse hebt om jouw verhaal te delen en jouw vragen en lessen in te brengen in de wrap-up, stuur een e-mail naar martijn@mvanmartijn.eu met de volgende beschrijving in het Engels, vanwege de internationale context.

 • Title (25 words max)
 • Summary of the narrative (500 words max)
 • Main issue or lessons learned related to the narrative (100 words max)
 • Question for the wrap-up (100 words max). This can of course change during the session, but it is for us to get a feel for what may be discussed

Martijn van Schaik en Marco Mazereeuw kijken ernaar uit geïnteresseerden te ontmoeten!