Innoverend vermogen van mbo-docenten sleutel voor wendbaarheid

Docenten moeten aansluiten bij de snel ontwikkelende arbeidsmarkt en een voorbeeld zijn voor studenten. Innoverend vermogen van mbo-docenten is van essentieel belang, zodat zij effectief kunnen deelnemen aan innovatieprocessen ten bate van onderwijsverbetering of-vernieuwing. Landstede Groep startte in 2019 met het onderwijskundig Practoraat Docentprofessionalisering om hierop te kunnen inspelen.

Practoraat Docentprofessionalisering

De kern van het practoraat bestaat uit het doen van onderzoek dat zicht richt op het verkrijgen van inzichten in de dynamische wereld van de mbo-docent, nu en in de toekomst. Er is in de context van het mbo nog weinig onderzoek gedaan naar wat innoveren en innoverend vermogen precies is, en wat bijdraagt aan de ontwikkeling daarvan.

Docentonderzoeker Ceciel Korsmit, van Practoraat Docentprofessionalisering, deed hier samen met collega’s de afgelopen jaren onderzoek naar. Bekijk hieronder de opbrengsten.

Opbrengsten

1. Onderzoek: Het innoverend vermogen van mbo-docenten

Het onderzoek van Ceciel Korsmit geeft antwoord op vragen als: Wat is innoverend vermogen precies en wat draagt bij aan de ontwikkeling ervan. Bekijk het onderzoek

2. Podcast: Innovatieve data ontlokken met design probes

In deze podcast vertelt Ceciel over haar creatieve en innovatieve aanpak voor haar praktijkonderzoek waarin ze op zoek gaat naar de percepties van mbo-docenten op innoveren in het mbo en het innoverend vermogen. Beluister de podcast

3. Tool voor veldonderzoek: De onderzoeksbox

Dit is een onderzoeksmethode voor exploratief veldonderzoek om diepgaand met mbo-docenten in gesprek te komen. De onderzoeksbox is een creatieve stimulans om de kwaliteit van het interview te versterken. De box bevat opdrachten en voorwerpen die docenten inspireren en prikkelen om te verwoorden wat zij echt belangrijk vinden. Aan de slag met deze tool


Meer over Ceciel Korsmit en Practoraat Docentprofessionalisering
Zij is één van de docentonderzoekers bij het practoraat Docentprofessionalisering bij Landstede Groep. Ceciel richt zich specifiek op de onderzoekslijn innoverend vermogen van de mbodocent. Daarnaast is zij werkzaam als docent en projectleider voor de Sallandse Praktijkleerroute in het team Gezond & Wel bij Landstede MBO in Raalte.


Zie ook: 


Bron:
landstedegroep.nl/practoraten/practoraat-docentprofessionalisering/onderzoekslijnen-en-projecten