Vier nieuwe jaren voor Practoraat Docentprofessionalisering

De docent is de belangrijkste sleutel tot goed onderwijs. Dit vraagt om continue professionalisering van docenten & teams en gaat iedere mbo-professional aan. Landstede Groep is in 2020 gestart met het onderwijskundig practoraat Docentprofessionalisering. Zo kunnen ze inspelen op de eisen die de dynamische omgeving van het mbo vraagt van docenten.

Het practoraat Docentprofessionalisering

Dit eerste practoraat dat binnen Landstede gestart is, bestaat uit een practor en meerdere docentonderzoekers. Het practoraat is onderdeel van de strategische koers en kwaliteitsagenda van Landstede Groep dat gericht is op het bouwen aan een cultuur waarin we van en met elkaar een leven lang ontwikkelen.

Practor Marjanne Hagedoorn:De eerste vier jaar kenmerkt zich als een periode van pionieren, leren en verbinden. Binnen het practoraat hebben we deze pionier ruimte benut door op creatieve wijze onderzoekend aan de slag te gaan. We zijn trots op de wijze waarop het practoraat Docentprofessionalisering zich heeft ontwikkeld tot een belangrijke gesprekspartner over professionalisering binnen Landstede en daar buiten.”

Praktijkkennis over docentprofessionalisering

Met de praktijkkennis die de docentonderzoekers samen ontwikkelen en ontsluiten over docentprofessionalisering stimuleren zij de dialoog over docentprofessionalisering en ondersteunen zij docenten, teamleiders en ook beleidsmakers bij het maken van betere en onderbouwde keuzes in beleid, de vormgeving en het uitvoeren van docentprofessionalisering.

In de eerste jaren van het practoraat is er waardevolle praktijkkennis ontwikkeld over docentprofessionalisering in samenwerking met vele docenten, teamleiders en opleidingsteams. Dit wordt zichtbaar in de praatplaat. Deze praatplaat van het practoraat geeft een weergave van de diverse onderzoeksprojecten en de samenwerkingspartners van het practoraat Docentprofessionalisering van de eerste 4 jaar.

Onderzoeksprojecten uitgelicht

‘Lesson Study in het mbo’

Docentonderzoeker Karin Messelink vertelt:“Ik ben de afgelopen jaren betrokken geweest bij het innovatieproject Lesson Study in het mbo. Het is een veelbelovende manier voor continue professionele ontwikkeling van mbo-docenten gericht op het primaire proces van lesgeven en coachen van studenten. In dit project hebben we samengewerkt met Mbo Menso Alting Zwolle en met de PDG-opleiding van Landstede. Inmiddels is Lesson Study een onderdeel van de PDG-opleiding. In de volgende fase willen we Lesson Study meer benutten binnen onze organisatie en gaan we aan de slag met een train-de-trainer-programma.”  Meer over ‘Lesson Study in het mbo’ >>

‘Innoverend vermogen van de mbo-docent’ uitgelicht

Docentonderzoeker Ceciel Korsmit licht toe:
“Innoveren staat hoog op de agenda van Landstede, maar wat vraagt dat eigenlijk van de docent? Ik heb samen met collega’s de afgelopen jaren praktijkonderzoek gedaan naar het innoverend vermogen van mbo-docenten. Binnen verschillende innovatieve contexten binnen Landstede heb ik gekeken naar hoe docenten innoverend vermogen inzetten en ontwikkelen. Om het gesprek over het innoverend vermogen binnen teams of projecten te stimuleren hebben we gesprekskaarten en een praatplaat ontwikkeld. In de volgende fase gaan we de geleerde lessen delen en de tools implementeren.”  Meer over ‘Innoverend vermogen van de mbo-docent’ >> | Zie ook: https://www.practoraten.nl/innoverend-vermogen-van-mbo-docenten/

De komende 4 jaar

De komende 4 jaar zal het practoraat zich richten op het:

  • Verder benutten van de ontwikkelde praktijkkennis, de doorwerking en implementatie van ontwikkelde praktijkkennis binnen scholen en opleidingsteams,
  • Verder ontwikkelen van inzichten over teamprofessionalisering,
  • Samen onderzoek doen met een bredere groep belanghebbenden.

“Hierdoor willen we zinvol blijven bijdragen aan de verdere ontwikkeling van Landstede als lerende organisatie èn ook aan de bekwaamheid en het werkplezier van onderwijsprofessionals, die samen blijven werken aan kwaliteit van onderwijs voor onze studenten,” aldus de betrokken onderzoekers.

Meer weten?

Wil je meer weten over alle onderzoeksprojecten van het practoraat Docentprofessionalisering, kijk dan op: