Practoraat en lectoraat koppelen onderzoek en praktijk aan onderwijs

In deze gelegenheidspodcast van Logeion Leercast gaan practor Wouter van der Horst (Mediawijsheid) en de lectoren Annette Klarenbeek (Communicatie in Digitale Transitie) en Korien van Vuuren (Journalistiek en Communicatie) met elkaar in gesprek over de manier waarop mbo’s en hogescholen de koppeling proberen te leggen tussen onderwijs, onderzoek en de dagelijkse praktijk van het vak. Wat opvalt: steeds is er de wens die driehoek van ‘onderwijs – onderzoek – praktijk’ tot het fundament onder de vakopleidingen te maken.

Beluister de pod(leer)cast

Hoe gaan Wouter, Annette en Korien te werk? Wat de resultaten zijn? Welke uitdagingen zij zien om de praktijk een sterke en solide basis te geven in onderzoek en onderwijs?

Practoraat Mediawijsheid

Wouter van der Horst is practor Mediawijsheid aan het Mediacollege, het Hout en Meubileringscollege en het ROC-West, alle drie in Amsterdam. Zijn Practoraat Mediawijsheid is vormgegeven als leergemeenschap: zo’n twintig onderzoeksdocenten doen onderzoek en vertalen de uitkomsten daarvan naar het onderwijs op de drie mbo-scholen. “Wij zien dit als dé plek om gezamenlijk kennis op te doen rond het thema mediawijsheid.” En juist de vertaling van praktisch onderzoek naar het curriculum van de studenten maakt het practoraat zo relevant.

Lectoraat Communicatie in Digitale Transitie

Ook Annette Klarenbeek, lector Communicatie in Digitale Transitie aan de Hogeschool Utrecht, voelt zich onderdeel van een leergemeenschap. “Er werken inmiddels acht gepromoveerde onderzoekers en vijf junior onderzoekers bij ons lectoraat, samen met nog een aantal senior onderzoekers. Bij ons ligt de nadruk wel op onderzoek, maar een aantal medewerkers is ook docent.” Ook hier is dus de link tussen praktijkonderzoek en de lesstof van studenten geborgd.

Associate Lectoraat Journalistiek & Communicatie

Korien van Vuuren tot slot geeft sinds anderhalf jaar als associate lector Journalistiek en Communicatie een lectoraat vorm op de Christelijke Hogeschool Ede: “Ik ben lector in opleiding, want ik ben ook aan het promoveren aan de Radboud Universiteit. We bouwen het lectoraat op met docentonderzoekers.” Ook hier is er dus die wens een duidelijk verbond te smeden tussen praktijk, onderzoek en lesstof.